Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom op de website van Nederlandse Roma Vereniging,

Wij willen ons graag voorstellen als de Nederlandse Roma Vereniging, gevestigd in Lelystad.

We werken nationaal maar ook internationaal. 

de Vereniging staat onder leiding van 3 bestuurders:

- Voorzitter Esmeralda Nicolich

-secretariaat Kole Pavlov

-Penningmeester Glen Bruynius 

De Nederlandse Roma Vereniging bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze projecten en activiteiten willen we IEDEREEN en ook de Roma een eerlijke plek in de maatschappij geven.

Want iedereen verdient toch een eerlijke KANS in onze samenleving, zonder discriminatie en vooroordelen?

Daarom wilt de vereniging aan de enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen!

- samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de sociale samenleving.


- Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.


De Vereniging zet al hun energie in het opzetten van projecten en activiteiten die positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud.


De Nederlandse Roma Vereniging wilt diverse mensen bij elkaar brengen en hun motiveren voor wederzijdse uitwisseling en wederzijds respect.